Advocatenkantoor Bolton
| Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | | 6413BR | Heerlen

Huurovereenkomst | Woning en Bedrijfsruimte

Bij de huur van woonruimte kent het huurrecht een sterke huurbescherming van de huurder van woonruimte. Hierdoor is het voor de verhuurder soms niet mogelijk om de huurovereenkomst op te zeggen.

Huurwoning

De huurprijs is bij woonruimte aan strenge regels gebonden, zij het niet in alle gevallen. Maar de verhuurder kan lang niet altijd zelf bepalen hoe hoog die huurprijs moet zijn; er kan een maximaal redelijke huurprijs zijn. Vraagt de verhuurder teveel huur, dan loopt hij het risico dat de huurprijs op verzoek van de huurder door de huurcommissie wordt verlaagd.

Woning vrij van gebreken | woongenot

De verhuurder moet ervoor zorgen dat de woning vrij is en blijft van gebreken. De huurder kan eisen dat de gebreken worden verholpen. Vaak word hiervoor de huurcommissie ingeschakeld. Na een uitspraak van de huurcommissie kan de huurder dan de betaling van de huurprijs gedeeltelijk opschorten totdat de gebreken zijn verholpen. -

Huur van kantoor- en bedrijfsruimte

Partijen hebben zijn vrij om zelf te bepalen onder welke voorwaarden zij een huurovereenkomst aangaan. Het nadeel hiervan is dat een huurovereenkomsten nadelig kan uitpakken. Daarom is het bij de huur van kantoor- en bedrijfsruimte zo belangrijk om de afspraken goed vast te laten leggen. Wettelijke huurperiodes van winkelruimte en horeca bedrijfsruimte De wet schrijft bij huur van winkelruimte en horeca bedrijfsruimte voor dat een huurovereenkomst die langer dan twee jaar duurt een looptijd van tweemaal vijf jaar heeft. Huurtermijn 2 jaar of korter Een huurtermijn korter dan 5 jaar kan slechts voor een periode van maximaal 2 jaar. Indien de huurovereenkomst niet eindigt na deze 2, wordt deze automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor tweemaal vijf jaar. Tijdens de eerste periode van vijf jaar heeft de huurder het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door vóór het einde van het vierde jaar op te zeggen, met een opzegtermijn van 12 maanden. Wijziging huurprijs Na elke vijf jaar kan de huurder of verhuurder wijziging van de huurprijs vragen. Worden partijen het over de nieuwe huurprijs niet eens, dan kan de rechter de huurprijs vaststellen. De rechter zal de huurprijs afstemmen op een aantal vergelijkbare bedrijfsruimten in de nabije omgeving van het gehuurde. -
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64

Huurovereenkomst | Woning en

Bedrijfsruimte

Bij de huur van woonruimte kent het huurrecht een sterke huurbescherming van de huurder van woonruimte. Hierdoor is het voor de verhuurder soms niet mogelijk om de huurovereenkomst op te zeggen.

Huurwoning

De huurprijs is bij woonruimte aan strenge regels gebonden, zij het niet in alle gevallen. Maar de verhuurder kan lang niet altijd zelf bepalen hoe hoog die huurprijs moet zijn; er kan een maximaal redelijke huurprijs zijn. Vraagt de verhuurder teveel huur, dan loopt hij het risico dat de huurprijs op verzoek van de huurder door de huurcommissie wordt verlaagd.

Woning vrij van gebreken | woongenot

De verhuurder moet ervoor zorgen dat de woning vrij is en blijft van gebreken. De huurder kan eisen dat de gebreken worden verholpen. Vaak word hiervoor de huurcommissie ingeschakeld. Na een uitspraak van de huurcommissie kan de huurder dan de betaling van de huurprijs gedeeltelijk opschorten totdat de gebreken zijn verholpen. -

Huur van kantoor- en bedrijfsruimte

Partijen hebben zijn vrij om zelf te bepalen onder welke voorwaarden zij een huurovereenkomst aangaan. Het nadeel hiervan is dat een huurovereenkomsten nadelig kan uitpakken. Daarom is het bij de huur van kantoor- en bedrijfsruimte zo belangrijk om de afspraken goed vast te laten leggen. Wettelijke huurperiodes van winkelruimte en horeca bedrijfsruimte De wet schrijft bij huur van winkelruimte en horeca bedrijfsruimte voor dat een huurovereenkomst die langer dan twee jaar duurt een looptijd van tweemaal vijf jaar heeft. Huurtermijn 2 jaar of korter Een huurtermijn korter dan 5 jaar kan slechts voor een periode van maximaal 2 jaar. Indien de huurovereenkomst niet eindigt na deze 2, wordt deze automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor tweemaal vijf jaar. Tijdens de eerste periode van vijf jaar heeft de huurder het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door vóór het einde van het vierde jaar op te zeggen, met een opzegtermijn van 12 maanden. Wijziging huurprijs Na elke vijf jaar kan de huurder of verhuurder wijziging van de huurprijs vragen. Worden partijen het over de nieuwe huurprijs niet eens, dan kan de rechter de huurprijs vaststellen. De rechter zal de huurprijs afstemmen op een aantal vergelijkbare bedrijfsruimten in de nabije omgeving van het gehuurde. -