Advocatenkantoor Bolton
| Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | | 6413BR | Heerlen

Concurrentiebeding en relatiebeding

Concurrentiebedingen en relatiebedingen zijn wat betreft de wet en rechtspraak hetzelfde. Hierna wordt met concurrentiebeding ook steeds het relatiebeding bedoeld.

Concurrentiebedingen en relatiebedingen | de gevolgen

Concurrentiebedingen en relatiebedingen verbieden de werknemer na het einde van zijn dienstverband dezelfde of gelijke werkzaamheden uit te oefenen als hij voor de werkgever deed of contacten met relaties (leveranciers, klanten) te hebben. Veelal wordt een bepaald gebied afgesproken, geografische bereik, waarbinnen deze verboden gelden en wordt een bepaalde tijdsduur genoemd. Er zijn echter ook uitspraken van kantonrechters waarin deze een concurrentiebeding met een langere duur redelijk achten. Het is in alle gevallen zinvol te kijken wat nu precies het te beschermen belang van de werkgever is en in welke mate dat dan ook daadwerkelijk wordt gediend door het concurrentiebeding. Al te ruime formuleringen in het voordeel van de werkgever kunnen aan de rechter worden voorgelegd.

Geldigheid

Een concurrentiebeding is slechts geldig wanneer het: (1) schriftelijk is overeengekomen (2) in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig, tenzij uit een bij dat beding opgenomen (uitgebreide) motivering blijkt dat het noodzakelijk is wegens zwaarwichtige bedrijfs- en dienstbelangen. -

Duur en reikwijdte

In de wet staat niet hoe lang een concurrentiebeding mag gelden en ook niet hoe groot de geografisch reikwijdte van zo’n beding mag zijn. In de meeste gevallen wordt een termijn van een jaar als redelijk gezien. Er zijn echter ook uitspraken van kantonrechters waarin deze een concurrentiebeding met een langere duur redelijk achten. Het is in alle gevallen zinvol te kijken wat nu precies het te beschermen belang van de werkgever is en in welke mate dat dan ook daadwerkelijk wordt gediend door (inhoud en strekking van) het concurrentiebeding en daarbij te overwegen of dat belang opweegt tegen het belang van de werknemer om zo min mogelijk te worden belemmert in diens vrije arbeidskeuze. Er is om die reden geen standaard concurrentiebeding te formuleren. Elke functie is immers anders en deze uiteenlopende kenmerken vallen niet in een standaard concurrentiebeding of relatiebeding te zetten. - -
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64

Concurrentiebeding en relatiebeding

Concurrentiebedingen en relatiebedingen zijn wat betreft de wet en rechtspraak hetzelfde. Hierna wordt met concurrentiebeding ook steeds het relatiebeding bedoeld.

Concurrentiebedingen en relatiebedingen | de gevolgen

Concurrentiebedingen en relatiebedingen verbieden de werknemer na het einde van zijn dienstverband dezelfde of gelijke werkzaamheden uit te oefenen als hij voor de werkgever deed of contacten met relaties (leveranciers, klanten) te hebben. Veelal wordt een bepaald gebied afgesproken, geografische bereik, waarbinnen deze verboden gelden en wordt een bepaalde tijdsduur genoemd. Er zijn echter ook uitspraken van kantonrechters waarin deze een concurrentiebeding met een langere duur redelijk achten. Het is in alle gevallen zinvol te kijken wat nu precies het te beschermen belang van de werkgever is en in welke mate dat dan ook daadwerkelijk wordt gediend door het concurrentiebeding. Al te ruime formuleringen in het voordeel van de werkgever kunnen aan de rechter worden voorgelegd.

Geldigheid

Een concurrentiebeding is slechts geldig wanneer het: (1) schriftelijk is overeengekomen (2) in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor

bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig, tenzij uit een bij dat beding opgenomen (uitgebreide) motivering blijkt dat het noodzakelijk is wegens zwaarwichtige bedrijfs- en dienstbelangen. -

Duur en reikwijdte

In de wet staat niet hoe lang een concurrentiebeding mag gelden en ook niet hoe groot de geografisch reikwijdte van zo’n beding mag zijn. In de meeste gevallen wordt een termijn van een jaar als redelijk gezien. Er zijn echter ook uitspraken van kantonrechters waarin deze een concurrentiebeding met een langere duur redelijk achten. Het is in alle gevallen zinvol te kijken wat nu precies het te beschermen belang van de werkgever is en in welke mate dat dan ook daadwerkelijk wordt gediend door (inhoud en strekking van) het concurrentiebeding en daarbij te overwegen of dat belang opweegt tegen het belang van de werknemer om zo min mogelijk te worden belemmert in diens vrije arbeidskeuze. Er is om die reden geen standaard concurrentiebeding te formuleren. Elke functie is immers anders en deze uiteenlopende kenmerken vallen niet in een standaard concurrentiebeding of relatiebeding te zetten. - -