Advocatenkantoor Bolton
| Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | | 6413BR | Heerlen

Afspraken met uw aannemer - Aanneemovereenkomst

De afspraken tussen u en uw aannemer worden vastgelegd in een aanneemovereenkomst. Vaak worden dan ook algemene voorwaarden van toepassing verklaard (UAV 2012, AVA 2013, DNR 2014). In de voorwaarden is vaak een arbitragebeding opgenomen. Dat beding bepaalt dat geschillen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen in plaats van aan de gewone rechtbank.

Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen

Bij een geschil met een aannemer kan dan een procedure bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen gestart worden. De Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen is een onafhankelijk orgaan dat geschillen oplost die verband houden met de bouw. Het voordeel is dat er arbiters worden benoemd die de bouwtechnische ervaring en kennis hebben die het beste aansluiten op het onderwerp van het conflict. Bij een procedure voor de rechter worden vaak deskundigen benoemd. Dat maakt dat een gerechtelijke procedure vaak langer duurt (en duurder is). Er zijn echter onderlinge verschillen tussen UAV 2012, AVA 2013, DNR 2014. Die zijn vaak ter bescherming van de consument als gevolg van rechtspraak.

UAV 2012

In de praktijk wordt de inhoud van de aanneemovereenkomst vaak bepaald door het toepasselijk verklaren van de UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werk en van technische installatiewerk). Als de UAV 2012 van toepassing zijn verklaard dan wordt het bestek en de aanneemovereenkomst vereenvoudigd omdat veel onderwerpen in deze UAV worden geregeld.In een aannemingsovereenkomst volgens de UAV 2012 is vaak een arbitrageclausule opgenomen. Daarmee ontstaat de verplichting om geschillen bij de Raad van Arbitrage voor de bouw in Utrecht voor te leggen.

AVA 2013

De Algemene voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 De AVA 2013 bevatten ook een arbitraal beding / arbitrageclausule. Die bepaling houdt in dat geschillen tussen een aannemer en consument-opdrachtgever uitsluitend beslecht worden door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De gewone rechter wordt daardoor gepasseerd. Maar ter bescherming van de gewone consument is in art. 17 de keuze voor de consument- opdrachtgever opgenomen. De aannemer dient de consument-opdrachtgever de keuze voor te leggen; de civiele rechter of arbitrage. Indien er binnen één maand geen keuze wordt gemaakt, dan is alsnog de Raad van Arbitrage bevoegd. -

De Nieuwe Regeling | DNR

Naast de UAV en AVA bestaat er de DNR. De DNR is bedoeld voor de andere disciplines die in de bouw actief zijn op het gebied van ontwerp, advies en management zoals : architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars. Als het gaat om een geschil tot 25.000 , dan kan de kantonrechter hierover oordelen. Arbitrage is hier een mogelijkheid, geen verplichting. - -
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64

Afspraken met uw aannemer -

Aanneemovereenkomst

De afspraken tussen u en uw aannemer worden vastgelegd in een aanneemovereenkomst. Vaak worden dan ook algemene voorwaarden van toepassing verklaard (UAV 2012, AVA 2013, DNR 2014). In de voorwaarden is vaak een arbitragebeding opgenomen. Dat beding bepaalt dat geschillen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen in plaats van aan de gewone rechtbank.

Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen

Bij een geschil met een aannemer kan dan een procedure bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen gestart worden. De Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen is een onafhankelijk orgaan dat geschillen oplost die verband houden met de bouw. Het voordeel is dat er arbiters worden benoemd die de bouwtechnische ervaring en kennis hebben die het beste aansluiten op het onderwerp van het conflict. Bij een procedure voor de rechter worden vaak deskundigen benoemd. Dat maakt dat een gerechtelijke procedure vaak langer duurt (en duurder is). Er zijn echter onderlinge verschillen tussen UAV 2012, AVA 2013, DNR 2014. Die zijn vaak ter bescherming van de consument als gevolg van rechtspraak.

UAV 2012

In de praktijk wordt de inhoud van de aanneemovereenkomst vaak bepaald door het toepasselijk verklaren van de UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werk en van technische installatiewerk). Als de UAV 2012 van toepassing zijn verklaard dan wordt het bestek en de aanneemovereenkomst vereenvoudigd omdat veel onderwerpen in deze UAV worden geregeld.In een aannemingsovereenkomst volgens de UAV 2012 is vaak een arbitrageclausule opgenomen. Daarmee ontstaat de verplichting om geschillen bij de Raad van Arbitrage voor de bouw in Utrecht voor te leggen.

AVA 2013

De Algemene voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 De AVA 2013 bevatten ook een arbitraal beding / arbitrageclausule. Die bepaling houdt in dat geschillen tussen een aannemer en consument-opdrachtgever uitsluitend beslecht worden door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De gewone rechter wordt daardoor gepasseerd. Maar ter bescherming van de gewone consument is in art. 17 de keuze voor de consument- opdrachtgever opgenomen. De aannemer dient de consument- opdrachtgever de keuze voor te leggen; de civiele rechter of arbitrage. Indien er binnen één maand geen keuze wordt gemaakt, dan is alsnog de Raad van Arbitrage bevoegd. -

De Nieuwe Regeling | DNR

Naast de UAV en AVA bestaat er de DNR. De DNR is bedoeld voor de andere disciplines die in de bouw actief zijn op het gebied van ontwerp, advies en management zoals : architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars. Als het gaat om een geschil tot 25.000 , dan kan de kantonrechter hierover oordelen. Arbitrage is hier een mogelijkheid, geen verplichting. - -