Advocatenkantoor Bolton
| Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | | 6413BR | Heerlen

Bezwaar en beroep. Een voorbeeld: bouwvergunning

De buren gaan (aan)bouwen

Wanneer de gemeente de bouwvergunningsaanvraag van uw buren ontvangt, moet zij dit bekendmaken. Vaak gebeurt dit op de website van de gemeente of de buurtkrant. U moet dit zelf in de gaten houden. Zienswijze Na de bekendmaking en als u dit uiteraard op tijd heeft opgemerkt, kunt u de gemeente per brief laten weten wat u van de aanvraag bouwvergunningvindt. Deze brief met uw reactie wordt een “zienswijze” genoemd. Vertel in uw zienswijze waarom u het niet eens bent met de bouwplannen van uw buren. Als uw buren zich aan de bouwvoorschriften houden hoeft de gemeente geen rekening te houden met uw wensen.

De buren hebben al een vergunning | bezwaar

Bent u het er niet mee eens dat de gemeente uw buren toestemming geeft dan kunt u binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken. Dat gaat ook schriftelijk zoals bij de zienswijze. In het bezwaar moet sprake zijn van 'gegronde redenen' bijvoorbeeld: past niet in het bestemmingsplan van de gemeente. past niet bij de welstandseisen van de gemeente; hoe gebouwen eruit mogen zien in vorm of kleur. overtreden van de bouwvoorschriften; veiligheid, milieu of gezondheid, uit het Bouwbesluit. overtreden van de gemeentelijke bouwverordening; de regels voor (ver)bouwen, gebruik en slopen.

Naar de rechter | beroep

Wijst de gemeente uw bezwaar af? Dan kunt u binnen 6 weken naar de rechter stappen. U gaat dan in beroep bij de bestuursrechter van de rechtbank. Tijdens de verbouwing | verzoek om handhaving Is er al begonnen met verbouwen of slopen en houden de buren zich niet aan de regels; verzoek om handhaving bij de gemeente indienen.

Beroep aanvullen met een spoedprocedure | voorlopige voorziening VoVo

De procedure bij de bestuursrechter kan lang duren. Gemiddeld langer dan drie maanden. Het bouwen gaat dan door en misschien is het al klaar voordat de bestuursrechter naar de zaak heeft kunnen kijken. In spoedeisende zaken kan tevens om een voorlopige voorziening (VoVo) gevraagd worden. De bestuursrechter kan een bijvoorbeeld een bouwstop opleggen om de situatie te bevriezen totdat er duidelijkheid is. -

AWB | de regels voor bezwaar, beroep en voorlopige voorziening VoVo

De regels omtrent bezwaar, beroep en voorlopige voorziening staan vermeld in de Algemene Wet Bestuursrecht AWB. Wat dus hier voorafgaand over bouwvergunningen (omgevingsvergunning) is vermeld, gaat gelijk op voor andere beslissingen van de (vaak gemeentelijke) overheid. Zo is de gang van zaken - bezwaar-beroep-VoVo - het zelfde voor vergunningen zoals, welstand, subsidie etc. Als de overheid een beslissing jegens u neemt dan krijgt u daarover een brief. Bent u het niet eens met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken. Vaak staat al in de brief die u heeft ontvangen dat het mogelijk is om bezwaar te maken. De overheid brengt u geen kosten in rekening voor het indienen van een bezwaarschrift. Bij beroep bij de bestuursrechter van de rechtbank zijn er echter wel gerechtskosten. De wettelijke bezwaartermijn is 6 weken vanaf de datum van de brief. De beroepstermijn is ook 6 weken nadat u de beslissing op uw bezwaar heeft ontvangen. -
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64

Bezwaar en beroep. Een voorbeeld:

bouwvergunning

De buren gaan (aan)bouwen

Wanneer de gemeente de bouwvergunningsaanvraag van uw buren ontvangt, moet zij dit bekendmaken. Vaak gebeurt dit op de website van de gemeente of de buurtkrant. U moet dit zelf in de gaten houden. Zienswijze Na de bekendmaking en als u dit uiteraard op tijd heeft opgemerkt, kunt u de gemeente per brief laten weten wat u van de aanvraag bouwvergunningvindt. Deze brief met uw reactie wordt een “zienswijze” genoemd. Vertel in uw zienswijze waarom u het niet eens bent met de bouwplannen van uw buren. Als uw buren zich aan de bouwvoorschriften houden hoeft de gemeente geen rekening te houden met uw wensen.

De buren hebben al een vergunning |

bezwaar

Bent u het er niet mee eens dat de gemeente uw buren toestemming geeft dan kunt u binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken. Dat gaat ook schriftelijk zoals bij de zienswijze. In het bezwaar moet sprake zijn van 'gegronde redenen' bijvoorbeeld: past niet in het bestemmingsplan van de gemeente. past niet bij de welstandseisen van de gemeente; hoe gebouwen eruit mogen zien in vorm of kleur. overtreden van de bouwvoorschriften; veiligheid, milieu of gezondheid, uit het Bouwbesluit. overtreden van de gemeentelijke bouwverordening; de regels voor (ver)bouwen, gebruik en slopen.

Naar de rechter | beroep

Wijst de gemeente uw bezwaar af? Dan kunt u binnen 6 weken naar de rechter stappen. U gaat dan in beroep bij de bestuursrechter van de rechtbank. Tijdens de verbouwing | verzoek om handhaving Is er al begonnen met verbouwen of slopen en houden de buren zich niet aan de regels; verzoek om handhaving bij de gemeente indienen.

Beroep aanvullen met een spoedprocedure

| voorlopige voorziening VoVo

De procedure bij de bestuursrechter kan lang duren. Gemiddeld langer dan drie maanden. Het bouwen gaat dan door en misschien is het al klaar voordat de bestuursrechter naar de zaak heeft kunnen kijken. In spoedeisende zaken kan tevens om een voorlopige voorziening (VoVo) gevraagd worden. De bestuursrechter kan een bijvoorbeeld een bouwstop opleggen om de situatie te bevriezen totdat er duidelijkheid is. -

AWB | de regels voor bezwaar, beroep en voorlopige

voorziening VoVo

De regels omtrent bezwaar, beroep en voorlopige voorziening staan vermeld in de Algemene Wet Bestuursrecht AWB. Wat dus hier voorafgaand over bouwvergunningen (omgevingsvergunning) is vermeld, gaat gelijk op voor andere beslissingen van de (vaak gemeentelijke) overheid. Zo is de gang van zaken - bezwaar-beroep-VoVo - het zelfde voor vergunningen zoals, welstand, subsidie etc. Als de overheid een beslissing jegens u neemt dan krijgt u daarover een brief. Bent u het niet eens met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken. Vaak staat al in de brief die u heeft ontvangen dat het mogelijk is om bezwaar te maken. De overheid brengt u geen kosten in rekening voor het indienen van een bezwaarschrift. Bij beroep bij de bestuursrechter van de rechtbank zijn er echter wel gerechtskosten. De wettelijke bezwaartermijn is 6 weken vanaf de datum van de brief. De beroepstermijn is ook 6 weken nadat u de beslissing op uw bezwaar heeft ontvangen. -
bouwen aanbouw buren bouwstop bezwaar maken in beroep bestuursrechter rechtbank handhaving voorlopige voorziening