Advocatenkantoor Bolton
| Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | | 6413BR | Heerlen

Alimentatie | partneralimentatie en kinderalimentatie

Na de echtscheiding bestaat de verplichting om voor elkaar te zorgen; onderhoudsplicht genoemd. Aan de onderhoudsplicht wordt voldaan door het betalen van partneralimentatie. Bij ongetrouwde samenwoners is er geen sprake van onderhoudsplicht en dus geen partneralimentatie. Er zijn twee vormen van alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie | Pal

De duur van partneralimentatie hangt af van het jaar waarin u rechter de partneralimentatie (afgekort Pal) heeft bepaald. Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor Pal. Alimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 januari 2020 De Pal bedraagt nu maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Bent u bijvoorbeeld 4 jaar getrouwd geweest, dan moet u of uw ex-partner 2 jaar Pal betalen. Maar er zijn 3 uitzonderingen : Als u samen kinderen heeft, stopt Pal pas als het jongste kind 12 jaar is geworden. Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd en krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW ; dan duurt de Pal totdat de ontvanger AOW krijgt. Bent u als Pal-gerechtigde geboren op of voor 1 januari 1970 of duur huwelijk / geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar. Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn. De oude situatie | Partneralimentatie van 1 juli 1994 tot 1 januari 2020 Indien samen kinderen : partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar Geen kinderen en het huwelijksduur langer dan 5 jaar: partneralimentatie maximaal 12 jaar Geen kinderen en het huwelijksduur korter dan 5 jaar: partneralimentatie duurt net zolang als het huwelijk duurde.

Kinderalimentatie | Kal

Bij kinderen geldt dat er altijd de verplichting bestaat om voor de kinderen te zorgen; getrouwd, samenwonend of een (zeer) kortdurende relatie doet niet ter zake voor de kinderalimentatie. Kinderalimentatie loopt door tot de kinderen 21 jaar oud zijn of vanaf 18 jaar al financieel zelfstandig zijn. -

Als alimentatie niet of onregelmatig wordt betaald | LBIO

Het LBIO is een overheidsorganisatie en deze kan de inning van alimentatie voor u regelen. Als de alimentatieplichtige niet betaalt, neemt het LBIO de inning over. In dat geval worden wel kosten bij hem of haar in rekening gebracht. Voor de alimentatiegerechtigde is de dienstverlening van het LBIO kosteloos. Kijk voor meer informatie op LBIO.nl

Alimentatie via de rechter beëindigen of nihil stellen

Alimentatie kan worden stopgezet, verlaagd of op nihil worden gesteld. Dat kan bijvoorbeeld in de volgende situaties: de ex-partner woont samen. Er moet dan wel duidelijk bewijs zijn dat er sprake is van samenwonen. minder inkomen door ontslag of instellen schuldsanering WSNP. Daardoor is er minder draagkracht en is dit een geldige reden om de alimentatie te verlagen. Er kan dan een verzoek verlaging of zelfs nihilstelling alimentatie worden ingediend.

Bijstand | Bijstandsverhaal gemeente

Vraagt één van de partijen na scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de gemeente onderzoeken of de ander een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt. Zijn er geen afspraken gemaakt over de alimentatie, dan kan de gemeente een bedrag opleggen.

Indexering

Ieder jaar vindt er een verhoging plaats van zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Dit heet de wettelijke indexering. Als betalende partij ben je verplicht deze indexering door te voeren. -
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64

Alimentatie | partneralimentatie en

kinderalimentatie

Na de echtscheiding bestaat de verplichting om voor elkaar te zorgen; onderhoudsplicht genoemd. Aan de onderhoudsplicht wordt voldaan door het betalen van partneralimentatie. Bij ongetrouwde samenwoners is er geen sprake van onderhoudsplicht en dus geen partneralimentatie. Er zijn twee vormen van alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie | Pal

De duur van partneralimentatie hangt af van het jaar waarin u rechter de partneralimentatie (afgekort Pal) heeft bepaald. Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor Pal. Alimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 januari 2020 De Pal bedraagt nu maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Bent u bijvoorbeeld 4 jaar getrouwd geweest, dan moet u of uw ex-partner 2 jaar Pal betalen. Maar er zijn 3 uitzonderingen : Als u samen kinderen heeft, stopt Pal pas als het jongste kind 12 jaar is geworden. Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd en krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW ; dan duurt de Pal totdat de ontvanger AOW krijgt. Bent u als Pal-gerechtigde geboren op of voor 1 januari 1970 of duur huwelijk / geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar. Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn. De oude situatie | Partneralimentatie van 1 juli 1994 tot 1 januari 2020 Indien samen kinderen : partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar Geen kinderen en het huwelijksduur langer dan 5 jaar: partneralimentatie maximaal 12 jaar Geen kinderen en het huwelijksduur korter dan 5 jaar: partneralimentatie duurt net zolang als het huwelijk duurde.

Kinderalimentatie | Kal

Bij kinderen geldt dat er altijd de verplichting bestaat om voor de kinderen te zorgen; getrouwd, samenwonend of een (zeer) kortdurende relatie doet niet ter zake voor de kinderalimentatie. Kinderalimentatie loopt door tot de kinderen 21 jaar oud zijn of vanaf 18 jaar al financieel zelfstandig zijn. -

Als

alimentatie

niet

of

onregelmatig

wordt

betaald

|

LBIO

Het LBIO is een overheidsorganisatie en deze kan de inning van alimentatie voor u regelen. Als de alimentatieplichtige niet betaalt, neemt het LBIO de inning over. In dat geval worden wel kosten bij hem of haar in rekening gebracht. Voor de alimentatiegerechtigde is de dienstverlening van het LBIO kosteloos. Kijk voor meer informatie op LBIO.nl

Alimentatie via de rechter beëindigen of nihil stellen

Alimentatie kan worden stopgezet, verlaagd of op nihil worden gesteld. Dat kan bijvoorbeeld in de volgende situaties: de ex-partner woont samen. Er moet dan wel duidelijk bewijs zijn dat er sprake is van samenwonen. minder inkomen door ontslag of instellen schuldsanering WSNP. Daardoor is er minder draagkracht en is dit een geldige reden om de alimentatie te verlagen. Er kan dan een verzoek verlaging of zelfs nihilstelling alimentatie worden ingediend.

Bijstand | Bijstandsverhaal gemeente

Vraagt één van de partijen na scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de gemeente onderzoeken of de ander een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt. Zijn er geen afspraken gemaakt over de alimentatie, dan kan de gemeente een bedrag opleggen.

Indexering

Ieder jaar vindt er een verhoging plaats van zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Dit heet de wettelijke indexering. Als betalende partij ben je verplicht deze indexering door te voeren. -